S níže uvedenými údaji (jméno,adresa,tel,email) není vyžadován souhlas , v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Vám sdělujeme,že firma: Kundera Lubor se sídlem Palackého 1385 Holešov 76901, č.j: ŽÚ 104/16106/13/V vydaným MěÚ Holešov.

Firma zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

-jméno a příjmení

-telefonní číslo

-email

Údaje zpracováváme za účelem založení a administrace účtu na webovém rozhraní. Tyto údaje budou zachovány po dobu vašeho aktivního užívání a 3 roky po vašem posledním přihlášení (rezervaci). Po této době budou údaje smazány.

Osobní údaje můžete kdykoliv odvolat a to na- email: info@pneu-kundera.cz

Údaje které budou uvedeny v účetní databázi za účelem uzavření kupní smlouvy,daňových dokladů budou zachovány po dobu danou zákonem.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

-požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme

– požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto moci upravit ,nebo aktualizovat

-požádat nás o výmaz vašich osobních údajů

-v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů,se obrátit na nás ,nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů